Competition

Národníklenot

Navštivtenás

Program

Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, bibli svatou; přijmi ji tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá.

J. A. Komenský

 

Program

Sobota 27. 9. 2014

 

10:30 Zahájení oslav – hlavní pódium

Křesťanská pop-rocková kapela Winner J.

 

Sokolovna

10:00 Roman Duba: Duchovní a hodnotová východiska Karla st. ze Žerotína

10:30 Petr Plaňanský: Žerotín a Bible

11:00 Tomáš Graumann: Bible mění životy lidí

 

Základní škola

- Výstava biblí spojená s přednáškou teologa a sběratele biblí Vladimíra Donáta

- Tiskařský program pro celou rodinu, zajišťuje studio Bez kliky (studio@bezkliky.eu)

 

Tvrz

- Prohlídka s odborným výkladem

 

Kostel sv. Martina

12:30-13:30 Hudba doby Bible kralické, komorní soubor Cantica

 

Památník Bible kralické

- Volně přístupný od 8 do 16 hodin

 

Hlavní pódium na fotbalovém hřišti:

14:00 Zahájení uměleckého programu KRALICKÝ KLENOT:

Zdravice senátora Libora Michálka

Jakub Pustina

David Loula: odkaz J. A. Komenského českému národu

Alfred Strejček: pořad věnovaný postavě Karla st. ze Žerotína

Láďa Křížek: koncert

Vojtěch Gočaltovský: poselství Bible kralické

Jaroslava Kretschmerová a Magdalena Bělohlávková

Roman Dragoun: koncert

Petr Bende: koncert

 

Památník Bible kralické:

18:00 Festival Jakuba Pustiny s hostem mezzosopranistkou Emirou Dakhliou z Tunisu.

 

Vstup zdarma

 

Bible kralická má profil i na sociální síti Facebook, kde se můžete zapojit do výtvarného programu

Davilee a vytvořit společně s účinkujícími umělci obrazy na daná témata.

Pořádají České studny o.s. a obec Kralice nad Oslavou

 

Více informací včetně záznamu loňského ročníku oslav najdete na www.ceskestudny.cz